Učenje nemačkog jezika online

Učenje nemačkog jezika fokusira se na aktivno vežbanje komunikacije

 

U potrazi ste za učenjem nemačkog jezika? Želeli biste da poboljšate svoje komunikacijske sposobnosti? Tražite trening komunikacije na nemačkom jeziku za svoje poznanike ili kolege?

 

  • Trening komunikacije od nivoa A1 do B2
  • Nemački i internacionalni tim profesora
  • Kod nas nema domaćih zadataka
  • Zagarantovani rezultati uz garanciju povrat novca
  • Međunarodna iskustva

 

Jednostavno rezervišite besplatan probni čas i isprobajte!

 

učenje nemačkog jezika online

 

Učenje nemačkog jezika obuhvata:

Učenje nemačkog jezika za početnike

Učenje nemačkog jezika za nepredne

Učenje nemačkog jezika za stručnjake

Naše reference

Naše metode

O referentnom okviru za jezike

Detaljna definicija

   


 

Učenje nemačkog jezika za početnike

Trening komunikacije nemačkog jezika na nivou A1 i A2

 

Učenje nemačkog jezika za početnike do nivoa A1 i A2. Nakon učenja nemačkog jezika za početnike aktivno ćete govoriti nemački jezik sa 1000 novih reči. Vi određujete tempo učenja. Nastava se odvija non-stop od ponedeljka do petka. Od 2009. godine smo dostupni na tržištu, a od 2015. i onlajn širom sveta.

 

Zainteresovani ste? Samo je potrebno da kliknete na sliku i rezervišete besplatan probni čas!

 

učenje nemačkog jezika online

 

Više o učenju nemačkog jezika za početnike

Nakon učenja nemačkog jezika za početnike (nivo A1 i A2) moći ćete da razumete i koristite poznate, svakodnevne izraze i veoma jednostavne rečenice, koje imaju za cilj da zadovolje konkretne potrebe. Nakon učenja nemačkog jezika za početnike umećete da predstavite sebe i druge i postavljate drugim ljudima pitanja o njima - npr. gde žive, koje ljude poznaju ili kakve stvari imaju - i moći ćete da odgovorite na pitanja ove vrste. Po završetku učenja nemačkog jezika za početnike moći ćete da se sporazumete na jednostavan način ako Vaša sagovornica ili Vaš sagovornik govore polako i jasno i spremni su da pomognu. Moći ćete da razumete rečenice i najčešće korišćene izraze koji se odnose na oblasti od neposrednog značaja (npr. lične ili porodične informacije, kupovina, posao, bliže okruženje). Nakon završenog treninga za početnike moći ćete da se sporazumete u svakodnevnim, rutinskim situacijama koje uključuju jednostavnu i direktnu razmenu informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. Nakon učenja nemačkog jezika za početnike umećete jednostavno da opišete svoje poreklo i obrazovanje, direktno okruženje i stvari koje su od neposrednog značaja. Učenje nemačkog jezika za početnike proširuje Vaš aktivni rečnik sa 1000 novih reči. Po završetku učenja nemačkog jezika za početnike tečno ćete govoriti nemački u prezentu, preteritu, perfektu i futuru I sa 1000 reči koje ste naučili.

 

Učenje nemačkog jezika za nepredne

Trening komunikacije na nivou B1

 

Učenje nemačkog jezika za napredne do nivoa B1. Posle učenja nemačkog jezika za napredne aktivno ćete govoriti nemački sa 2000 novih reči. Vi određujete tempo učenja. Nastava se odvija non-stop od ponedeljka do petka. Od 2009. godine smo dostupni na tržištu, a od 2015. i onlajn širom sveta.

 

Zainteresovani ste? Samo je potrebno da kliknete na sliku i rezervišete besplatan probni čas!

 

učenje nemačkog jezika online

 

Više o učenju nemačkog jezika za napredne

 

Nakon učenja nemačkog jezika za napredne (nivo B1) moći ćete da razgraničite bitne stvari, ako se koristi jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim stvarima sa posla, iz škole, slobodnog vremena itd. Na kraju učenja nemačkog jezika za napredne učenike savladaćete mnoge situacije sa kojima se susrećete u oblasti jezika. Moći ćete jednostavno i smisleno da se izražavate o poznatim temama i oblastima od ličnog interesovanja. Nakon učenja nemačkog jezika za napredne bićete sposobni da izveštavate o iskustvima i događajima, da opišete snove, nade i ciljeve i da date kratka obrazloženja ili objašnjenja o svojim planovima i stavovima. Učenje nemačkog jezika za nepredne obogaćuje Vaš aktivni rečnik sa 1000 novih reči. Po završetku učenja nemačkog jezika za napredne umećete tečno da govorite nemački u prezentu, preteritu, perfektu, futuru I i konjuktivu II sa 2000 reči koje ste naučili.

 

Učenje nemačkog za stručnjake

Trening komunikacije na nivou B2

 

Učenje nemačkog jezika za stručnjake do nivoa B2. Nakon učenja nemačkog jezika za stručnjake aktivno ćete govoriti nemački sa 3000 novih reči. Vi određujete tempo učenja. Nastava se odvija non-stop od ponedeljka do petka. Od 2009. godine smo dostupni na tržištu, a od 2015. i onlajn širom sveta.

 

 Zainteresovani ste? Samo je potrebno da kliknete na sliku i rezervišete besplatan probni čas!

 

učenje nemačkog jezika online

 

Više o učenju nemačkog jezika za stručnjake

  

Nakon učenja nemačkog jezika za stručnjake (nivo B2) moći ćete da razumete suštinu sadržaja složenih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama. Takođe ćete moći da razumete stručne razgovore iz Vaše uže struke. Posle učenja nemačkog jezika za stručnjake moći ćete spontano i tečno da komunicirate, tako da je normalan razgovor sa izvornim govornicima moguć u oba smera bez mnogo napora. Po završetku učenja nemačkog jezika za stručnjake umećete da se jasno i detaljno izrazite o širokom spektru tema, da iznesete svoj stav o nekom aktuelnom pitanju i navedete prednosti i nedostatke različitih stvari. Učenje nemačkog jezika za stručnjake obogaćuje Vaš aktivni rečnik sa 1000 novih reči. Nakon učenja nemačkog jezika za napredne učenike govorićete gramatički ispravno tečni nemački sa 3000 naučenih reči.

 

Šte ste rekli o našem učenju nemačkog jezika?

  

 

“Veoma sam bio zadovoljan učenjem nemačkog jezika preko ReformDeutsch. Vaše visokokvalitetne i fleksibilne usluge rado preporučujem drugim kompanijama.”

Attila Andruska, projektni menadžer, Thyssenkrupp, Dortmund, Deutschland

 

 

“Bio sam veoma zadovoljan uslugama koje pruža ReformDeutsch. Odlikuju ih fleksibilnost i kvalitetne usluge. Mogu samo da ih dalje preporučim“.

Russell Ketteringham, predsednik i izvršni direktor, BOS Automotive Products, Inc., Rochester, Michigan, USA

 

 

“ Trening komunikacije preko ReformDeutsch donela je iznenađujuće brze rezultate. Moj rečnik, moje komunikacijske veštine su se poboljšavale iz sata u sat i to bez domaćih zadataka. Za godinu dana sam dostigao nivo B2. Preporučio bih svima.”

Carlos Aragón, tehnički menadžer, BOS Automotive Products, Inc., Guanajuato, Mexiko,

 

 

“Slučajno sam naišao na kompaniju i dobio sam usluge iznad svojih očekivanja. Preporučujem njihove usluge svima jer su fleksibilni i veoma pripremljeni.”

Pintér Katalin, generalni direktor, Gerbeaud Gasztronómia Kft., Budapest, Ungarn

 

 

“Bili smo veoma zadovoljni uslugama koje pruža ReformDeutsch. Sa zadovoljstvom možemo preporučiti njihovo odlično, energično i klijentima orijentisano učenje nemačkog jezika drugim kompanijama.”

Miroslav Mikuš, direktor prodaje i marketinga za EMEA, ESET, s.r.o.

 

Učenje nemačkog jezika orijentisano ka komunikaciji

O našoj komunikacijskoj metodi

  

Sa našom metodom možete učiti fleksibilno, Vi određujete svoj raspored svake nedelje. Preko Skype-a smo širom sveta dostupni. Kod nas učite nemački sa odabranim, iskusnim stručnjacima. Naš tim je internacionalan. Sa nama učite na osnovu komunikacijske metode koju smo sami osmislili. Kod našeg učenja nemačkog jezika nema domaćih zadataka, sve se uči na času. Naša metoda se zasniva na interakciji pitanje-odgovor koja se fokusira na realne životne situacije. Naš tim se u potpunosti prilagođava Vašem tempu i vremenu. Dostupni smo non-stop od ponedeljka do petka. Našim učenjem nemačkog jezika  garantujemo rezultate jer sve učite pod našom kontrolom, direktno na času. Jednostavno rezervišite besplatan probni čas i isprobajte.

 

 

Nivoi našeg učenja nemačkog jezika

Zajednički evropski referentni okvir za žive jezike

 
Učenje nemačkog jezika, elementarna upotreba jezika. Nivo A1. Ume da razume i koristi poznate, svakodnevne izraze i veoma jednostavne rečenice, koje imaju za cilj da zadovolje konkretne potrebe. Ume da predstavlja sebe i druge i da postavlja drugim ljudima pitanja o njima- npr. gde žive, koje ljude poznaju ili kakve stvari imaju- takodje ume da odgovora na pitanja ove vrste. Ume da komunicira na jednostavan način ukoliko sagovornica ili sagovornik govore polako i jasno i spremni su da pomognu. 

Učenje nemačkog jezika, elementarna upotreba jezika. Nivo A2. Može da razume rečenice i najčešće korišćene izraze koji se odnose na oblasti od neposrednog značaja (npr. lične i porodične informacije, kupovina, posao, bliže okruženje). Ume da komunicira o svakodnevnim, rutinskim situacijama koje zahtevaju jednostavnu i direktnu razmenu informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. Ume da koristi jednostavne jezičke konstrukcije i da opiše sopstveno poreklo i obrazovanje, neposrednu okolinu i da postavi pitanja koja su od neposrednog značaja.

Učenje nemačkog jezika, samostalna upotreba jezika. Nivo B1. Ume da razume bitne tačke ako se upotrebljava jasan, standardni jezik i ukoliko se govori o poznatim stvarima sa posla, iz škole, slobodnog vremena itd. Ume da savlada većinu situacija, koje se na putovanjima pojavljuju u oblastima u kojima se govori nemački jezik. Ume jednostavno i smisleno da se izražava o poznatim temama i o ličnim interesovanjima. Ume da opisuje iskustva i događaje, snove, nade i ciljeve i da daje kratka obrazloženja i objašnjenja o planovima i stavovima nekih stvari.  

Učenje nemačkog jezika, samostalna upotreba jezika. Nivo B2. Ume da razume suštinu složenih tekstova o konkretnim ili abstraktnim temama; razume sadržaj iz svoje struke i stručne razgovore. Ume da komunicira spontano i tečno, tako da je jedan običan razgovor u oba smera sa izvornim govornicima moguć bez mnogo napora. Ume jasno i detaljno da se izražava o širokom spektru tema, da iznese svoje stavove o aktuelnom pitanju i da navede prednosti i nedostatke različitih stvari.

Učenje nemačkog jezika, kompetentna upotreba jezika. Nivo C1. Ume da razume širok spektar zahtevnih, dužih tekstova, uključujući implicitno značenje datog. Ume da se izrazi spontano i tečno bez čestog traženja reči. Može da koristi jezik efikasno i fleksibilno u društvenom i profesionalnom životu ili u školovanju i studiranju. Ume da reprodukuje tekst o složenim temama na jasan, strukturiran i detaljan način, koristeći različite i odgovarajući načine tekstualnog povezivanja.

Učenje nemačkog jezika, kompetentna upotreba jezika. Nivo C2. Ume sa lakoćom da razume praktično sve što pročita ili čuje. Ume da rezimira informacije iz različitih pisanih i usmenih izvora, dajući smislene razloge i objašnjenja. Ume spontano, veoma tečno i precizno da se izražava, identifikujući finese značenja čak i u složenijim situacijama.

 


 

Pre nego što započnete sa našim učenjem nemačkog jezika

Razvoj nemačkog jezika

     

Pre nego što započnete učenje nemačkog jezika, saznajte više o nastanku nemačkog jezika

Oko 2000. godine p.n.e sa nasaljenjem zapadnog baltičkog prostora započelo je odvajanje germanskih od indoevropskih jezika. Ovo je bio proces koji je obuhvatao jezičke promene- prvu promenu glasova, promenu akcenta i formiranje slabih glagola. Obimna migraciona kretanja su tada dovela do formiranja velikih germanskih plemena i time do dalje diferencijacije jezika. Zapadnogermanski je poreklom nemački jezik, koji je pored istočnog i severnogermanskog nastao u 5. veku nove ere. Jezičko odvajanje nemačkog je dug proces koji se označava kao druga ili visokonemačka glasovna promena. To je dovelo do razvoja različitih dijalekata i do podele nemačkog govornog područja na donjonemački i visokonemački.

 

Nastanak nemačkog jezika

Nastanak nemačkog jezika je bio okončan oko 500. godine pre nove ere. Masovne seobe naroda su tada dovele do stapanja nekoliko manjih grupa u veće zajednice,  velika germanska plemena.
To se odrazilo i na raznolikost razvoja jezika. Takvi procesi promene jezika mogu se i dokazati, npr. između ostalog u pisanim ostacima (izvorima). Runski natpis Gallehus-ovog zlatnog roga (oko 400. godine nove ere), pronađen 1734. godine, glasi:

"ek hlevagastir holtijar horna tavido"

prevod:

"Ja HlevagastiR napravio sam od drveta rog"
Već u 5. veku nove ere formirale su se u različitim oblastima zapadnogermanske, istočnogermanske i severnogermanske jezičke grupe– na primer između Odre i Visle ili na Elbi. Poreklo nemačkog jezika potiče iz zapadnogermanskog, iz kojeg su se razvili i holandski, engleski i frizijski. Jezičko izdvajanje nemačkog bio je dug proces koji se označava kao druga ili visokonemačka glasovna promena. Zakone ove glasovne promene prvenstveno je istraživao i opisao Jakob Grim u svojoj „Nemačkoj gramatici“ koja je objavljena 1822. godine. Oni potvrđuju kako odnos između germanskih i indoevropskih jezika, tako i poreklo savremenih jezika, npr. engleskog, holandskog i niskonemačkog, potiče iz starih germanskih jezika.

 

Razvoj različitih dijalekata nemačkog jezika

Promena suglasnika, koja karakteriše proces drugog promeranja glasova, bila je najznačajnija promena u istoriji nemačkog jezika. To je dovelo do razvoja različitih dijalekata i do podele nemačkog govornog područja kroz Benrath liniju. Ovo je glavna linija koja razdvaja niskonemački (odnosno starosaksonski) i visokonemački odnosno starovisokonemački.

Ova linija prelazi Rajnu kod Benrath (blizu Diseldorfa), i iz tog razloga se naziva „linija Benrath“.

 

Nemački jezik danas

Nemački jezik, ili samo nemački, je zapadnogermanski jezik koji služi kao maternji jezik za oko 90 do 105 miliona ljudi širom sveta i kao drugi ili strani jezik za još oko 80 miliona. Nemački je pluricentričan jezik, stoga sadrži nekoliko standardnih varijanti u različitim regionima. Njegovo jezičko područje obuhvata Nemačku, Austriju, Švajcarsku(švajcarski nemački), Lihtenštajn, Luksemburg, Istočnu Belgiju, Južni Tirol, Alzas i Lorenu, kao i Severni Šlezvig. Osim toga, nemački jezik je jezik manjine u nekim evropskim i vanevropskim zemljama, npr. u Rumuniji i Južnoj Africi, kao i nacionalni jezik u afričkoj Namibiji.

Nemački je preovladavajući maternji jezik u Evropskoj uniji (EU). Prvobitno se nemačko govorno područje sastojalo od velikog broja dijalekata unutar dijalekatskog spektra, koji se na osnovu druge (visokonemačke) glasovne promene mogu podeliti na visokonemački i donjonemački dijalekt. Standardni jezik sa svojim standardnim varijetetima, nazvan nemački ili visokonemački, rezultat je svesnih jezičkih promena. Standardni nemački jezik, kao glavni jezik, obuhvata većinu dijalekata dijalekatskog spektra.

Germanistika istražuje, dokumentuje i prenosi nemački jezik i književnost u njegovim istorijskim i savremenim oblicima. Prema nedavnom istraživanju, savremeni nemački jezik ima više od pet miliona reči, skoro trećinu pre više od 100 godina.

 
8 stvari koje niste znali o nemačkom jeziku:

1. Nemački u svetu: Oko 130 miliona ljudi širom sveta govori nemački kao maternji ili kao drugi jezik. Ovo stavlja nemački jezik na jedanaesto mesto liste jezika, koji se najviše govore u svetu.

2. Nemački u EU: U EU je nemački najrasprostranjeniji maternji jezik- ispred engleskog. Na taj način je nemački službeni jezik u Nemačkoj, Austriji i Lihtenštajnu; takođe je jedan od službenih jezika u Švajcarskoj, Belgiji i Luksemburgu.

3. Nemački kao strani jezik: Nemački se takođe može naći među najpopularnijim stranim jezicima: Oko 15,4 miliona ljudi širom sveta uči nemački, većina učenika se nalazi u EU. S toga je nemački drugi najrasprostranjenijii strani jezik posle engleskog.

4. Nemački kao jezik manjine: Oko 7,5 miliona ljudi iz 42 zemlje pripada manjini koja govori nemački. Samo u SAD-u 45 miliona ljudi navodi da dolazi sa nemačkog govornog područja, uključujući 1,4 miliona nemačkih izvornih govornika. U Rusiji, Rumuniji i Namibiji postoje velike manjine sa nemačkim jezičkim područijem.

5. Nemački i nauka: Nemački je drugi najvažniji jezik u nauci; svojim doprinosom istraživanju i razvoju Nemačka zauzima treće mesto u svetu.

6. Nemački i rodovi: Posebna karakteristika nemačkog jezika je razlika između tri roda: muškog, ženskog i srednjeg. Na primer, “to” "devojka" - iako se ovde misli na žensku osobu.

7. Nemački i njegovi članovi: Inače, najčešće korišćene nemačke reči su određeni članovi „der, die das“, a zatim „in“ i „und“.

8. Nemački i dodatni suglasnik: Latinsko pismo čini osnovu nemačkog jezika. Ali postoji jedan izuzetak: "ß". Ovaj dodatni suglasnik postoji samo u nemačkom.

    


 

Učenje nemačkog jezika: Detaljna definicija

 

Ovaj način učenja nemačkog jezika daje uputstvo za vladanjem nemačkim jezikom i dovodi do  adekvatne primene istog.

Učenje nemačkog jezika ima u osnovi dva cilja: s jedne strane teži sposobnostima tečnog govora i pisanja, s druge strane razumevanju knjizevnih tekstova samog jezika.

Ovo je uglavnom slučaj kod podučavanja drevnih jezika, latinskog i grčkog, ali više važi za moderne jezike kao što su engleski i nemački.

Kod učenja nemačkog jezika za početnike, na primer u srednjim školama, se to obično u početku postiže uz pomoć udžbenika, koji pomoću jednostavnih tekstova prezentuju novi rečnik i idiome, kao i nove gramatičke aspekte jezika.

To novonaučeno se zatim uvežbava odvojeno. Učenje naprednog nivoa nemačkog jezika se često sastoji od čitanja dužih tekstova i diskusije u datom jeziku, jer je fokus na sticanju aktivnih jezičkih veština.

U zavisnosti od cilja, se kod tekstova radi o autentičnoj literaturi ili autentičnim predmetnim tekstovima, pri čemu je njihovo savladavanje važno, na primer, u službi tumača i prevodioca. Pored aktivnog vladanja nemačkim jezikom, od velikog je znacaja je i veština slušanja.

Ovo se može razviti uz pomoć auditivnih materijala kao što su kasete, CD-ovi ili boravkom u zemlji u kojoj se govori strani jezik. Vrlo je intenzivnu nastavu stranog jezika u školama koje nude dvojezične smerove.

U njima se pored samih časova jezika, razni predmeti (npr. geografija, istorija, društvene nauke) delimično održavaju na stranom jeziku, tako da su učenici prinuđeni da aktivno koriste strani jezik i mogu da uče leksiku za određeni predmet.

Učenje stranog jezika je usko povezano sa prenošenjem znanja o kulturi i zemlji ljudi koji govore strani jezik. Ovo poslednje se odvija na časovima „poznavanja nemačke kulture“. Interkulturalno znanje, s druge strane, omogućava da se premosti jaz između kulture porekla i ciljne kulture. Obično se održava u nastavnim fazama posvećenim interkulturalnoj komunikaciji (IKK).

 

Želite da saznate više o učenju nemačkog jezika? Preporučujemo Vam još:

 

učenje nemačkog jezika online

 

 

Ucenje nemackog. Ucenje nemackog jezika. Ucenje nemackog jezika online. Kurs nemackog jezika online.


Online edukacija | Nemački jezik online | O metodi | O nama | Kontakt
Podelite našu internet stranicu:   

Copyright © ReformDeutsch.com 2009-2022 All rights reserved

Reform PRODUCTS & SERVICES s.r.o. (d.o.o.)

Tel.: +49 162 701 31 86 | info@reformdeutsch.com | Skype: reform.deutsch1

IMPRESUM | USLOVI KORIŠĆENJA