Kurz nemčiny: ReformDeutsch 3

Komunikačný kurz nemčiny pre mierne pokročilých. Autonómna úroveň, 1.časť.

Naši medzinárodní lektori Vám za max. 14 vyučovacích hodín rozšíria slovnú zásobu o ďalších 500 slov. Po tretej úrovni ste pripravení na život v nemecky hovoriacej krajine. Rozprávate a píšete po nemecky v prítomnom, minulom a budúcom čase pomocou 1500 slov.

 

Ako začať?

 1. Prihláste sa na bezplatnú skúšobnú hodinu.
 2. Na skúšobnej hodine zistíme Vašu aktuálnu úroveň a Vaše požiadavky.
 3. Určíte nám úroveň, na ktorú sa chcete dostať.
 4. Určíte si množstvo vyučovacích hodín na prvý mesiac.
 5. Zvolíte si časy výučby na prvý týždeň.
 6. Doručíme Vám učebnice a zvukový materiál.
 7. Vo zvolených časoch Vás naši lektori učia rozprávať po nemecky pomocou webkamier cez Skype.

 

Prihláste sa na bezplatnú skúšobnú hodinu >

 

Ako učíme?

Cieľom metódy ReformDeutsch je rýchla a efektívna výučba komunikácie v nemeckom jazyku. Na vyučacích hodinách sa vďaka malému počtu učastníkov dokážeme dokonale sústrediť na Vás. Nemčina sa veľmi rýchlo osvojuje vďaka nekonečnému množstvu komunikačných situácii, vedených cez otázky a odpovede. Kurzy nemčiny ReformDeutsch sú založené na veľkom počte obrázkov a zvukových materiálov, aby sme pomocou vizualizácie dosiahli čo najlepšie výsledky. S učivom nepokračujem dovtedy, kým si cielené slová, slovné spojenie a gramatické javy neosvojíte dokonale. Našim cieľom je, aby ste ich prirodzene, bez rozmýšľania vedeli používať v každej životnej situácii. Učíme bez domácich úloh, priamo na vyučovacej hodine. Samotný kurz Vám tak zaručuje výsledky. Od prvej hodiny rozprávate len po nemecky. Naše kurzydostupné na celom svete pomocou Skype a webkamier.

Kommunikačné kurzy nemčiny pre mierne pokročilých

Nemčina pre začiatočníkov je zložená z dvoch častí, t.j. z úrovne ReformDeutsch 1 a ReformDeutsch 2. Po jej absolvovaní pokračuje kurz nemčiny pre mierne pokročilých, ReformDeutsch 3. Učenie prebieha výlučne na vyučovacej hodine, bez domácich úloh. Online kurz nemeckého jazyka pre mierne pokročilých, ReformDeutsch 3 obsahuje ďalších 6 tém. Po absolvovaní tretej úrovne rozprávate plynule po nemecky pomocou 1500 slov a dokážete sa dohovoriť a žiť v nemecky hovoriacej krajine. Dokonale vediete dialógy v 18 rozličných témach v minulom, prítomnom a budúcom čase.

Témy

 • Životná úroveň
 • Voľný čas
 • Pamätihodnosti
 • Cestovanie
 • Financie
 • Doprava

Po absolvovaní autonómnej úrovne

K získaniu autonómnej úrovne musíte absolvovať prvé štyri úrovne. Po ich absolvovaní sa dokážete dohovoriť v nemčine v bežných témach ako práca, voľný čas, koníčky, aktuálne udalosti atď. Dokážete sa dohovoriť v nemecky hovoriacej krajine, získať si prácu, ktorá si vyžaduje základné jazykové vedomosti a zaradiť sa do spoločnosti v nemecky hovoriacich krajinách. Dokážete viesť dialógy pomocou 2000 slov v 24 rozličných témach v minulom, prítomnom a budúcom čase a podmieňovacom spôsobe. Na osvojenie vedomostí potrebujete štyri kurzy a maximálne 52 vyučovacích hodín.

O učebných materiáloch

Učebnice ReformDeutsch sú farebné a ilustrované a každá z nich obsahuje aj slovníkObsahujú 150 strán a 6 rozličných tém. Každá téma začína rozširovaním aktívnej slovnej zásoby, ktoré dosahujeme cvičením rôznych komunikačných situácii. Komunikačné situácie cvičíme a kombinujeme dovtedy, kým ich nepoužívate dokonale a sebavedomo. Každá téma sa venuje určitým gramatickým pravidlám, ktoré si však osvojujete pomocou aktívnej komunikácie namiesto drilu gramatických pravidiel. Zvukové záznamy ReformDeutsch Vám umožnujú precvičovanie osvojených vedomostí pomocou otázok a odpovedí. Každý zvukový záznam trvá 160 min a obsahuje 90 trackov vo formáte mp3.

Organizácia vyučovania

Online vyučovacie hodiny sú dostupné od pondelka do piatku, flexibilne, v nasledovných časoch:

08:00 - 09:30 (SEČ)

10:00 - 11:30 (SEČ)

12:30 - 14:00 (SEČ)

14:30 - 16:00 (SEČ)

16:30 - 18:00 (SEČ)

18:20 - 19:50 (SEČ)

20:00 - 21:30 (SEČ)

Jedna vyučovacia hodina trvá 90 minút. Náš metodický tím odporúča minimálne 2 x 90 minút týždenne. Vyučovacie časy si určujete sami týždeň vopred. Rozvrh hodín uzatvárame vždy vo štvrtok do 17:00 hodín (SEČ). Prosíme našich vážených Zákazníkov, aby si svoj rozvrh určili pomocou nášho online systému. Na zmeny v rozvrhu dokážeme reagovať flexibilne 24 hodín pred začiatkom registrovanej vyučovacej hodiny podľa možností rozvrhu, uvedenom v našom Microsoft One Drive systéme. Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme.

Informácie o spôsobe doručenia učebných materiálov

Doručenie učebných materiálov na Slovensko trvá max. 7 dní. Zásielka obsahuje učebnicu, zvukový materiál a faktúru. Pri preberaní objednávky prosím skontrolujte obsah zásielky, predovšetkým či nie je akýmkoľvek spôsobom porušená.V prípade akýchkoľvek pochybností odmietnite zásielku prevziať a ihneď nás informujte, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe. Prípadne odporúčame prevziať balík a ihneď ho otvoriť pred doručovateľom. K cene našich služieb pripočítame balné a prepravné náklady vo výške 10,- € + DPH. Doručenie zabezpečujeme na celom svete. Pri podpísaní zmluvy o výučbe zadajte adresu doručenia učebných materiálov. V prípade, že sa fakturačná adresa a korešpondenčná adresa líšia, uveďte prosím obe adresy.ReformDeutsch vzdelávacie a metodické centrum si vyhradzuje právo doručenia učebných materiálov až po úhrade elektronicky doručenej faktúry. Cenu kurzov, balné a poštovné náklady uvádzame vo faktúre zvlášť.

Organizačné detaily kurzov ReformDeutsch

V prípade individuálnych online kurzov nemčiny si jedna úroveň vyžaduje 10-krát 90 minút.

V prípade online kurzov nemčiny vo dvojici si jedna úroveň vyžaduje 12-krát 90 minút

V prípade online kurzov nemčiny v trojici si jedna úroveň vyžaduje 14-krát 90 minút

*ceny zahŕňajú vyučovacie hodiny a jednu učebnicu so zvukovým materiálom.  

Doplnkové vyučovacie hodiny

Ponúkame Vám možnosť zakúpenia ďalších vyučovacích hodín pre prípad, že by sa Vaše jazykové vzdelávanie vyvíjalo pomalšie alebo rýchlejšie. V prípade doplnkových vyučovacích hodín ceny nezahŕňajú vyučovacie materiály. Cena jednej učebnice s CD je 25,- €.

Platobné podmienky

Naše služby a produkty fakturujem v EURÁCH.

Číslo slovenského účtu ReformDeutsch vzdelávacieho a metodického centra:

TATRABANKA a.s.: SK8111000000002624238016

SWIFT: TATRSKBX

 

Prihláste sa na bezplatnú skúšobnú hodinu >

 

 

Ďalej odporúčame:

Nemčina pre začiatočníkov - ReformDeutsch 1 a ReformDeutsch 2

Nemčina pre mierne pokročilých - ReformDeutsch 3 a ReformDeutsch 4

Nemčina pre pokročilých - ReformDeutsch 5 a ReformDeutsch 6

 

Odborné kurzy nemčiny:

Zubár, zubári, stomatológia, stomatológia štúdium - ReformDeutsch DENTAL

Zdieľajte nás:   

Copyright © ReformDeutsch.com 2009-2022 All rights reserved

Reform PRODUCTS & SERVICES s.r.o.

Tel.: +421 918 047 898 | info@reformdeutsch.com | Skype: reform.deutsch1

IMPRESSUM | VŠEOBECNÉ OBCH. PODMIENKY