3 chyby, ktoré okamžite prezradia nízku úroveň Vašej nemčiny

Rady, tipy NIE LEN pre začiatočníkov

  

Snažte sa vyvarovať nasledovným trom chybám,  ktoré okamžite prezradia nízku úroveň Vašej nemčiny. A ako sa hovorí, prvý dojem je najdôležitejší.

Nemajte však obavy. V nasledovnom článku vám ukážeme 3 najčastejšie chyby, ktoré sa objavujú najmä v komunikácii začiatočníkov.

Poďme na to..

  

1. najčastešia chyba: Meine Name ist...

Z 10 cudzincov 8 robí chybu pri vete Mein Name ist... a miesto toho používa Meine Name ist... (áno, čítali ste to správne s koncovnkou -e) pri predstavení sa, čím okamžite prezradí, že základy sa mu nepodarilo poriadne osvojiť.

Načo dbajte?

Slovo Name je mužského rodu, t.j. der Name, správna forma je teda Mein Name ist...

 

2. Časté používanie slova sein

Wie heißen sie? začína často komunikácia medzi komunikačnými partnermi a začiatočník na to rád odpovie Ich bin Peter Schulz. Sie ist Melanie Krüger und er ist Stefan Kuntz. Gramaticky je to síce správne, prezrádza to však obmedzenú slovnú zásobu.

Načo dbajte?

Hlavne začiatočníci používajú slovo sein v tvare ich bin, er ist veľmi často a obávajú sa používať nové slovesá ako je napríklad sloveso heißen. Vaša slovná zásoba sa však rozšíri len vtedy, ak nové slová často používate vo svojej komunikácii, nebojte sa teda použiť vetu Ich heiße ...(Peter Schulz).

 

3. Ich kommen aus Slowakei

Pri otázke Woher kommen Sie? začiatočníci často odpovedia Ich kommen aus Slowakei, čo splní síce účel, a komunikačný partner sa dozvie všetko o Vašom pôvode, dozvie sa však i to, že skloňovanie Vám ešte nejde a že ste prehliadli, že Vaša krajina je ženského rodu. Správne teda: Ich komme aus der Slowakei.

Načo dbajte?

Dbajte na koncovky a v prípade Slovenska si zapamätajte, že správny tvar je aus der Slowakei.

 

Osvojenie cudzieho jazyka je proces, ktorého súčasťou sú i chyby. Chyby robia len tí, ktorí sa vyvíjajú. Nebojte sa ich robiť a hlavne sa nevzdávajte, pretože k vývoju patria i chyby. 

Chcete hovoriť plynule po nemecky?

Áno, chcem hovoriť po nemecky >

  

 

3 základné chyby v nemčine   


nemčina online
Zdieľajte nás:   

Copyright © ReformDeutsch.com 2009-2019 All rights reserved

Reform PRODUCTS & SERVICES s.r.o. | Tel.: +421 918 047 898 | info@reformdeutsch.com | Skype: reform.deutsch1